Information

Särvux

Särvux är en utbildningsform för vuxna med intellektuella funktionshinder. En individuell studieplan görs efter behov, förmåga, tidigare kunskaper och intressen. Särvux erbjuder kurser på tre olika nivåer som motsvarar: Träningsskola, Grundsärskola och Gymnasiesärskola.

Tillbaka

Alvis logo Alvis från Gotit