Information

Kvalificerad yrkesutbildning

En kvalificerad yrkesutbildning, KY, är en eftergymnasieal utbildningsform som ger praktisk yrkesutbildning som efter avslutade studier skall leda till arbete. Utbildningen byger på ett nära samarbete med arbetslivet. Ungefär en tredjedel av utbildningstiden är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats.

Tillbaka

Alvis logo Alvis från Gotit